Proje Yönetimi Yazılımının Amacı

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı? Nerelerde Kullanılır?

Firma, kurum, kuruluş veya bir organizasyon; içerisinde bulunan yöneticilerin günlük, aylık veya yıllık olarak yapmış oldukları stratejik planlar,  alınanan kararların hayata geçirilmesinde, satış öncesi veya satış sonrası hizmetlerin yönetiminde, bilfiil satışların kendisinin yönetiminde Proje Yönetimi Yazılımının Amacı için kullanılabilir.

Ayrıca; Tanıtım, Satış ve Pazarlama, Fuara katılım, etkinlik ve organizasyon çalışması, Planlama, Üretim, Satın alma, Arge, Lojistik, İhracat, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler, Bilgi Sistemleri, Fabrika Yerleşim Planı, vb… alanlarda her zaman ihtiyaç duyulmuştur.

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı

Zorlu ve değişken küresel rekabet ortamında, hedeflerin gerçekleştirebilmesi, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı için Kurumsal Yönetim Süreçlerinin doğru kurgulanması gerekir.

Kurum içi iş yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği sağlamak. Görev, süreç ve proje yönetimini sağlıklı yönetmek, performans takibiyle beraber gerekli bilgileri oluşturmak (örneğin; projenin sonuca giderken aksayıp aksamadığının kontrolü) genel hedeflenendir.

Yönetim, sevk ve idarede aksayan noktalar varsa tespit eder ve zaman geçmeden gerekli önlemleri alır ve böylece oluşabilecek iş kaybının önüne geçilmiş olur.

Günümüzde Firmaların yaşadığı en büyük zorlukların başında İş Süreçlerinin Takibi konusunda yaşanan iletişim kopukluğu görülmüştür.

Toplantıda alınan bir kararın hayat geçirilmesi için  biri veya birileri görevlendirilir. Yada bir proje işi alınır.

Görevi alan kişi veya kişilerin aldığı görevi önce planlaması yani bu işi bir proje gibi görüp işin aşamalarını belirlemesi, her adımda kimlerin görev alacağını planlayıp görev ataması gerekir.

Ama maalesef bu gibi konuları kimse yazılı çalışmadığından kafada planlayım hayata geçirmeye kalkınca bir çok eksik adımlar yüzünden işi uzadıkça uzar, bir türlü sonuca varamaz, maliyet artar, sinirler gerilir ve netice tatsız bir şekilde son bulur.

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı konusunda; İşte bu sebepten dolayıdır ki Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımı ortaya çıkmıştır ve çalışanların, yöneticilerin hayat kurtarıcısı olmuştur.

Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımının amacı eylem ve ekip gerektiren her bir işi Proje gibi görüp işi yapılandırınca taşlar tam yerine oturmuş oluyor.

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir? bunun için bir önce ki makalemizi okuyabilirsiniz..

Bu Süreçte Proje bilgilerinin girilmesi ve kaydedilmesinden sonra;

İşin tanımı aşamasına geçilir;

İş tanımı zaman çizelgesinin oluşturulması,

Planlanan masrafların girişinin yapılması,

Proje içerisinde planlanan iş sürecinde atanacak olan personelin görevlerinin tanımlanması aşaması, bu görevi alan personelin aşamalarıyla yaptıkları işleri görev yönetimine girişinin yapılması,

Projenin ilerleyişiyle oluşan masrafların takibi,

Projenin iş akışı sürecinde yöneticiler ve ilgili personellerce takibinin yapılması,

Projeye bağlı müşteri veya tedarikçilerin tanımlanması ve ilgili firmalarla yapılan görüşmelerin takibinin yapılabilmesi; aktivite yönetimi ile. Bu görüşmelerin hatırlatmalarla anlık analiz edilebilmesi,

Projeye bağlı dokümanların eklenmesi,

Son olarak Projenin analizi ve raporlar.

Bu İş Sürecini tekbir sayfada Proje başlığı altında takibi sağlanacak ve tek bir tıkla listelenerek geçmişten bu güne ve yarınlar için planlanan projelerin, yapılan tüm projelerin analizi/raporu çıkarılabilecek duruma gelebilirsiniz. ve Proje Yönetimi Yazılımının Amacı için bir adım daha yaklaşmış oluruz.

İşlerinizi Planlı ve Sistematik bir yapıya kavuşturacak olan Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımının İşinizi her zaman ve her yerden erişebilmenizi ve yönetmenizi sağlar.

  • Kaynak iş gücü ve personel maliyetinizde tasarruf edilmesine olanak verir.
  • Tüm temas noktalarındaki görevleri tanımanızı ve geçmiş hareketleri izlemenizi sağlar.
  • İnsan hatalarının minimize edilmesiyle kurum verimliliğinin artırılmasını sağlar.
  • Kurumlar,departmanlar ve çalışanlar arasında yetki ve sorumlulukları ile bağ kurar.
  • Kurum zaman planı ile kişisel zaman planını uygulamaya alır.
  • Yönetici ile çalışan ilişkilerini kurar ve düzenler.
  • Tüm çalışanlar tarafından anlaşılan, benimsenen iş modeli oluşturur.
  • Çalışanın artı değer yaratmasına ve gelişimine katkı sağlar.
  • Kurumsal ve kişisel etkinlikleri artırır.

Başarı ve başarısızlığın farkındalığını sağlarsınız.

Sosyal Medyada Paylaş