Proje Yönetimi Yazılımının Amacı

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı? Nerelerde Kullanılır?

Firma, kurum, kuruluş veya bir organizasyon; içerisinde bulunan yöneticilerin günlük, aylık veya yıllık olarak yapmış oldukları stratejik planlar,  alınanan kararların hayata geçirilmesinde, satış öncesi veya satış sonrası hizmetlerin yönetiminde, bilfiil satışların kendisinin yönetiminde Proje Yönetimi Yazılımının Amacı için kullanılabilir.

Ayrıca; Tanıtım, Satış ve Pazarlama, Fuara katılım, etkinlik ve organizasyon çalışması, Planlama, Üretim, Satın alma, Arge, Lojistik, İhracat, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Finans ve Mali İşler, Bilgi Sistemleri, Fabrika Yerleşim Planı, vb… alanlarda her zaman ihtiyaç duyulmuştur.

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı

Zorlu ve değişken küresel rekabet ortamında, hedeflerin gerçekleştirebilmesi, sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı için Kurumsal Yönetim Süreçlerinin doğru kurgulanması gerekir.

Kurum içi iş yönetimini kolaylaştırmak ve verimliliği sağlamak. Görev, süreç ve proje yönetimini sağlıklı yönetmek, performans takibiyle beraber gerekli bilgileri oluşturmak (örneğin; projenin sonuca giderken aksayıp aksamadığının kontrolü) genel hedeflenendir.

Yönetim, sevk ve idarede aksayan noktalar varsa tespit eder ve zaman geçmeden gerekli önlemleri alır ve böylece oluşabilecek iş kaybının önüne geçilmiş olur.

Günümüzde Firmaların yaşadığı en büyük zorlukların başında İş Süreçlerinin Takibi konusunda yaşanan iletişim kopukluğu görülmüştür.

Toplantıda alınan bir kararın hayat geçirilmesi için  biri veya birileri görevlendirilir. Yada bir proje işi alınır.

Görevi alan kişi veya kişilerin aldığı görevi önce planlaması yani bu işi bir proje gibi görüp işin aşamalarını belirlemesi, her adımda kimlerin görev alacağını planlayıp görev ataması gerekir.

Ama maalesef bu gibi konuları kimse yazılı çalışmadığından kafada planlayım hayata geçirmeye kalkınca bir çok eksik adımlar yüzünden işi uzadıkça uzar, bir türlü sonuca varamaz, maliyet artar, sinirler gerilir ve netice tatsız bir şekilde son bulur.

Proje Yönetimi Yazılımının Amacı konusunda; İşte bu sebepten dolayıdır ki Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımı ortaya çıkmıştır ve çalışanların, yöneticilerin hayat kurtarıcısı olmuştur.

Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımının amacı eylem ve ekip gerektiren her bir işi Proje gibi görüp işi yapılandırınca taşlar tam yerine oturmuş oluyor.

Proje Yönetimi Yazılımı Nedir? bunun için bir önce ki makalemizi okuyabilirsiniz..

Bu Süreçte Proje bilgilerinin girilmesi ve kaydedilmesinden sonra;

İşin tanımı aşamasına geçilir;

İş tanımı zaman çizelgesinin oluşturulması,

Planlanan masrafların girişinin yapılması,

Proje içerisinde planlanan iş sürecinde atanacak olan personelin görevlerinin tanımlanması aşaması, bu görevi alan personelin aşamalarıyla yaptıkları işleri görev yönetimine girişinin yapılması,

Projenin ilerleyişiyle oluşan masrafların takibi,

Projenin iş akışı sürecinde yöneticiler ve ilgili personellerce takibinin yapılması,

Projeye bağlı müşteri veya tedarikçilerin tanımlanması ve ilgili firmalarla yapılan görüşmelerin takibinin yapılabilmesi; aktivite yönetimi ile. Bu görüşmelerin hatırlatmalarla anlık analiz edilebilmesi,

Projeye bağlı dokümanların eklenmesi,

Son olarak Projenin analizi ve raporlar.

Bu İş Sürecini tekbir sayfada Proje başlığı altında takibi sağlanacak ve tek bir tıkla listelenerek geçmişten bu güne ve yarınlar için planlanan projelerin, yapılan tüm projelerin analizi/raporu çıkarılabilecek duruma gelebilirsiniz. ve Proje Yönetimi Yazılımının Amacı için bir adım daha yaklaşmış oluruz.

İşlerinizi Planlı ve Sistematik bir yapıya kavuşturacak olan Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımının İşinizi her zaman ve her yerden erişebilmenizi ve yönetmenizi sağlar.

  • Kaynak iş gücü ve personel maliyetinizde tasarruf edilmesine olanak verir.
  • Tüm temas noktalarındaki görevleri tanımanızı ve geçmiş hareketleri izlemenizi sağlar.
  • İnsan hatalarının minimize edilmesiyle kurum verimliliğinin artırılmasını sağlar.
  • Kurumlar,departmanlar ve çalışanlar arasında yetki ve sorumlulukları ile bağ kurar.
  • Kurum zaman planı ile kişisel zaman planını uygulamaya alır.
  • Yönetici ile çalışan ilişkilerini kurar ve düzenler.
  • Tüm çalışanlar tarafından anlaşılan, benimsenen iş modeli oluşturur.
  • Çalışanın artı değer yaratmasına ve gelişimine katkı sağlar.
  • Kurumsal ve kişisel etkinlikleri artırır.

Başarı ve başarısızlığın farkındalığını sağlarsınız.

Proje Yönetimi Yazılımı

Proje Yönetimi Yazılımı

Proje Yönetimi Yazılımı; Projenin, tanımında ve planlama aşamasında, Gantt çizelgesi (Gantt chart) oluşturarak zamanı yönetiminizi kolaylaştıran ve Projede yer alacak olan kişileri Görev Atamaları ile yönetebildiğiniz bir yazılımdır.

Projenizin Kaynak ve Bütçe takibini yönetmenizi sağlar, aynı zamanda Satınalma Yönetimi ile Tedarikçilerle yapılan görüşmeleri ve alınan tekliflerin karşılaştırılması gibi detayları Proje Yönetimi Yazılımı üzerinde yönetmenizi sağlayan bir İş Takibi Yazılımıdır.

Proje ekibinin performans analizini tutar ve kimlerin hangi zaman diliminde hangi projelerde bulunduğunu Gantt çizelgesi üzerinde Proje Yönetimi Yazılımı ile takibini yapmanızı sağlar.

Proje Yönetimi Yazılımlarında sistem Proje odaklıdır. Firma içerinde eylem gerektiren her konu bir proje olabildiği gibi satış öncesi ve satış sonrası bütün iş süreçleriniz bir proje olarak Proje Yönetimi Yazılımı içerisine tanımlanabilir..

Proje Yönetimi Yazılımı
Proje Yönetimi Yazılımı

Proje Yönetimi Yazılımları birçok amaca hizmet edebilir. Ama temel amacı veya proje yönetimi yazılımı nedir? Diye sorulduğunda, “Proje odaklı olmasıdır. Yani; Projelerinizi çatı olarak düşünebilir ve alt başlıklar halinde, Proje Yönetimi Yazılımı sırasıyla İş Planı, Görev ve Geri Bildirimler olarak iş akışında uyarlayabilmenizi sağlayan bir yazılımdır.”

Proje Yönetimi Yazılımı Özellikleri

Proje Tanımı

Projenizin durumunu, türünü ve kategorisini belirler, ilgili projede Proje Lideri ve Proje Ekibini atayabilirsiniz. Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir, varsa planlanan gider ve planlanan gelirlerin tutarlarını yazarsınız.

İş Planı Yönetimi

Tanımlanan Proje altında İş Planları oluşturulur. Bu iş planları projenin ayrıntılı alt başlıklarını oluşturmamızı sağlar. İş Planı Türü ve Durumundan Projenin hangi aşamada olduğunun takibini yapabiliriz. Ve böylelikle sistemin bize Gantt çizelgesi (Gantt chart) oluşturmasını sağlayabiliriz.

Görev Yönetimi

İş Planlarına bağlı olarak Proje Ekibindeki kişilere çeşitli görevler atamamızı sağlar, görevlerin son tarihleri belirlenir ve kişilere görevler atanır. Görevi alan kişiler bu atamalara cevap olarak durum takipleri yaparlar, görevin yüzdelik oranlarını girer ve geri bildirim olarak göreve cevap açıklamaları girerler. Tamamlanan görevler görevi atayan kişiye ve Proje Liderine geri bildirim olarak geri gider.

Ekipler

Projede yer alacak olan kişileri takip etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Kişilerin hangi projede ne kadar süre aldığını gant çizelgesinde görmenizi sağlar.

Bütçe Yönetimi

Proje içerisinde kullanılacak olan bütçe tiplerini oluşturabilir ve bunlardan kullanılacak olan malzeme ve ekipman tanımlamasını yapabilirsiniz. Kullanılacak olan araç ve kaynakların miktar ve fiyat takibini yapabilirsiniz.

Satınalma Yönetimi

Proje de yer alan malzeme veya ekipmanların tedarik süreçlerini yönetebilirsiniz. Tedarik ağında tedarikçilerinizin kaydını tutabilirsiniz. Birden fazla tedarikçiden toplamış olduğunuz teklifleri karşılaştırabilir ve size en uygun teklifin kabul sürecini yönetebilirsiniz.

Firma Yönetimi

Firmalarınızın Tiplerini tanımlayabilir, Müşteri veya Tedarikçi ayrımı ile yönetimini sağlayabilirsiniz.
Müşteri İlişkileri Yönetimi; ile müşterilerinizin Ünvan , Yetkili, Kontak, Kategori, Durum, Firma Tipi, Sektör, Kaynak vb. bilgilerini tutabilir ve onları iletişim bilgilerini, banka bilgilerini ve finansal bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.

Aktivite Yönetimi

Müşterileriniz veya Tedarikçilerinizle yapmış olduğunuz görüşmeleri kayıt altına almanızı sağlar, geçmişte yapılan tüm görüşme ayrıntıları size gelecekte ne yapılması gerektiğine ışık tutacaktır. Gelecek için yapılacak görüşmelerinizi kendinize hatırlatma olarak tanımlayabilir ve zamanı geldiğinde program bunu size hatırlatmasını sağlayabilecektir.

Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımında BIONASOFT

Bionasoft, geliştirdiği teknolojik çözümlerle sektör bağımsız firmaları geleceğe taşımaktadır.

Bionasoft olarak bizler Proje Yönetimi ve İş Takibi Yazılımımızla sektörde ihtiyaçlara çözüm sağlamaktayız, geliştirdiğimiz Proje Yönetimi Yazılımı ile “Firmada eylem gerektiren her konu bir projedir!” diyerek sizlere hizmet vermekteyiz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir veya demo talebinde bulunabilirsiniz.